Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Stanach
Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 1888, 1884, 1883, 1111 o długości około 1165 m i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 2035, 2026, 202
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa stawu do rekreacyjnego wędkowania w miejscowości Bojanów”
Obwieszczenie dotyczy budowy sieci wodociągowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 budynków gospodarczo-garażowych na działce o nr ew. 22 w miejscowości Laski gmina Bojanów”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4684, 4681/2, 4681/1, 4734/3, 4777, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 1888, 1884, 1883, 1111 o długości około 1165 m i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4684, 4681/2, 4681/1, 4734/3, 4777, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/2, 3103, 3294, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn.: "Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasilenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "C" w km 165,011 linii kolejowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3602/24, 3602/13 i 3602/14, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie z zebrania dowodów "Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasialenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "C" w km 165,011 linii kolejowej nr
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/2, 3103, 3294, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3602/24, 3602/13 i 3602/14, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1710, 1711 i 1722, położonych w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1341/3, 1380, 1386/2, 1385/4, 1385/5, położonych w miejscowości Ruda przy ul. Łęgowej, obręb ew
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasilenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo – drogowym kat. „C” w km 165,011 linii kolejo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1710, 1711 i 1722, położonych w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1341/3, 1380, 1386/2, 1385/4, 1385/5, położonych w miejscowości Ruda przy ul. Łęgowej, obręb
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2940 i 2938/4, położonych w Przyszowie przy ul. Ogrodowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2940 i 2938/4, położonych w Przyszowie przy ul. Ogrodowej, gmina Bojanów
Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tej zmia