Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.400 i 2571/2 o długości około 293 mb i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.400 o długości około 138 mb, położonych w miejscowości Stany przy ul. Le
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Decyzja w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje" położonego na terenie gminy Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.400 i 2571/2 o długości około 293 mb i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.400 o długości około 138 mb, położonych w miejscowości Stany przy ul. Leśnej, gmina Bojanów, powiat stalowowolski
Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013,
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 - 2024
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od km ok. 28+483 do km ok. 50+634 i od km ok. 51+431 do km ok. 61+608 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budow
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje”
Obwieszczenie pn: "Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów - stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów – stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11, dobudowa słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.3549, 3071, 3584/2, 3592, 3
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego