Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie/obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyszó
Obwieszczenie przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów – stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11, dobudowa słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.3549, 3071, 3584/2, 3592, 3583/3, 3583/4, 3583/1, 3046, 3628/2, 3627
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.1799/5, 1799/6 i 1781, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.776/6 i 776/13, położonych w miejscowości Gwoździec, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2891/2, 2659, 2890/5, 2890/1, 2888/1, 2888/7, 2888/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2526, 2513 i 2564, położonych w miejscowości Bojanów, obręb ewidencyjny 0006 Bojanów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.4502 i 4503, położonych w miejscowości Kołodzieje, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów , gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2251/1, 2251/2, 2252, 2253, 2257/1, 2258/5, 2258/7, 2258/3, 2258/4, 2258/6, położonych w miejscowości Przyszów przy ul. Szlacheckiej, gmin
Otwarty konkurs ofert z zakresu Profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.1799/5, 1799/6 i 1781, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.776/6 i 776/13, położonych w miejscowości Gwoździec, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Rozwadów – stacja trafo 1081 odgałęzienie Przyszów 3 i 11, dobudowa słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.3549, 3071, 3584/2, 3592,
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.4502 i 4503, położonych w miejscowości Kołodzieje, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów , gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.2251/1, 2252, 2253, 2257/1, 2258/5, 2258/7, 2258/3, 2258/4, 2258/6, położonych w miejscowości Przyszów przy ul. Szlacheckiej, gmina Boja
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.3057/2 i 3051/5, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.4281/2 i 4282/1, położonych w miejscowości Przyszów przy ul. Spokojnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.143/9 i 143/6, położonych w miejscowości Burdze przy ul. Złotej, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.3366/11, 3366/12, 3366/13, 3366/7, położonych w miejscowości Stany przy ul. Dąbalskiej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 Dn63mm do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.738/7” na działkach nr ewid.738/6 i 738/7, położonych w Bojanowie przy ul.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów - zawiadomienie o przedsięwzięciu pn. "Budowa stawu rekreacyjnego do wędkowania w miejscowości Bojanów"
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa stawu rekreacyjnego wędkowania w miejscowości Bojanów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie „Budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 budynków gospodarczo-garażowych, na działce nr ewid. 22 w miejscowości Laski, gmina Bojanów”
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej "Budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 budynków gospodarczo-garażowych, na działce nr ewid. 22 w miejscowości Laski, gmina Bojanów"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.4281/2 i 4282/1, położonych w miejscowości Przyszów przy ul. Spokojnej, gmina Bojanów