Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3602/24, 3602/13 i 3602/14, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie z zebrania dowodów "Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasialenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "C" w km 165,011 linii kolejowej nr
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/2, 3103, 3294, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3602/24, 3602/13 i 3602/14, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1710, 1711 i 1722, położonych w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1341/3, 1380, 1386/2, 1385/4, 1385/5, położonych w miejscowości Ruda przy ul. Łęgowej, obręb ew
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasilenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo – drogowym kat. „C” w km 165,011 linii kolejo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1710, 1711 i 1722, położonych w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1341/3, 1380, 1386/2, 1385/4, 1385/5, położonych w miejscowości Ruda przy ul. Łęgowej, obręb
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2940 i 2938/4, położonych w Przyszowie przy ul. Ogrodowej, gmina Bojanów
Obwieszczenie Regionanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2940 i 2938/4, położonych w Przyszowie przy ul. Ogrodowej, gmina Bojanów
Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tej zmia
Ogłoszenie/Obwieszcenie Wójta Gminy Bojanów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec oraz w obrębie Przyszów – rejon cmentarza wraz z przeprowadzeniem strategicznych
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 92, 100, 208, położonych w miejscowości Stany, ul. Krochowa, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 92, 100, 208, położonych w miejscowości Stany, ul. Krochowa, gmina Bojanów
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1145/3, 1146/2, 1145/4, 1145/5, 1146/4, 1147/4, 1146/5, 1147/5, 1146/6, 1147/6, położonych w Bo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.202/1, 202/2, 155/3, 155/2, 154/2, 154/6, 154/5, 154/4, 100, 153/1, 152, 142, 132, 131, położon
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Przebudowa linii SN 15kV Rozwadów – stacja trafo 1081 odcinek od słupa nr 338/9 do 342 napowietrznej na kablową o długości ok. 1588 m kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2, złącze kablowe ZKSN oraz o długości
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2896, 3843/3, 3843/2, 3843/1, położonych w Przyszowie przy ul. Katy, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1082, 1083, 1118, 1072, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4457/46, 4457/66, 4488, 4487, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kuligi, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1145/3, 1146/2, 1145/4, 1145/5, 1146/4, 1147/4, 1146/5, 1147/5, 1146/6, 1147/6, położonych w
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.202/1, 202/2, 155/3, 155/2, 154/2, 154/6, 154/5, 154/4, 100, 153/1, 152, 142, 132, 131, położ