Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.327, 310 i 260/1, położonych w miejscowości Pietropole, obręb ewidencyjny 6 Bojanów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/1, 3105/2, 3106, 3107, 3108, 3060, 3059, 3058, 3044, 3042, 3041, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.327, 310 i 260/1, położonych w miejscowości Pietropole, obręb ewidencyjny 6 Bojanów, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/1, 3105/2, 3106, 3107, 3108, 3060, 3059, 3058, 3044, 3042, 3041, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmin
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE100 DN63 L=240,0 mb oraz przyłącza gazowego o średnicy PE100 DN25 L=4,0 mb na potrzeby budynku jednorodzinnego” na działkach nr ewid.5343, 1287
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE100 DN63 L=240,0 mb oraz przyłącza gazowego o średnicy PE100 DN25 L=4,0 mb na potrzeby budynku jednorodzinnego” na działkach nr ewid.5343, 1287
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenie wodnoprawnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w ramach zadania ”Projekt przebudowy linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nowa Dęba – Poręby Dębskie odgałęzienie Pietropole, od słupa 338/9
Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 269 (odg. Sójkowa) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia Cisów Las” na działkach nr ewid. 573, 815/1, 57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie pn. „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działce nr ewid.4
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn "Zimowisko sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN oraz przyłącza kablowego nN do zasilania zakładu usługowego w m. Bojanów, ul. Szkolna 21, dz. nr 1261/6, umowa nr 18-F5/UP00417” na działkach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi Wojewódzkiej"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 269 (odg. Sójkowa) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia Cisów Las” na działkach nr ewid.573, 815/1, 5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działce nr ewid.440