Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN 15kV Rozwadów – stacja trafo 1081 odcinek od słupa nr 338/9 do 342 napowietrznej na kablową o długości ok. 1588 m kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 oraz o długości ok. 40 m kabel 3 x
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.2896, 3843/3, 3843/2, 3843/1, położonych w Przyszowie przy ul. Katy, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.1082, 1083, 1118, 1072, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4457/46, 4457/66, 4488, 4487, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kuligi, gmina Bojanów
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS Nike w Bojanowie
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PYBLICZNEGO PN. ZDROWA SYLWETKA ZŁOŻNA PRZEZ UKS NIKE W BOJANOWIE
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 i PE 100RC Dn 63 mm do dwóch budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid.738/10, 738/5, 738/6, położonych w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 i PE 100RC Dn 63 mm do dwóch budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid.738/10, 738/4, 738/5, 738/6, położonych w Bojanowie przy ul. Tarnobrze
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż środka trwałego będącego własnością gminy Bojanów
Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.3620, 3612/2, 3612/1, 3626, 3627, 3619/1, 3634, 3633/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/3, 500/1, 501/1, położonych w obrębie ewidencyjny
Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze aktywności fizycznej dzieci w Gminie Bojanów w 2019 roku