Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.143/9 i 143/6, położonych w miejscowości Burdze przy ul. Złotej, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.3057/2 i 3051/5, położonych w miejscowości Przyszów, gmina Bojanów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.3366/11, 3366/12, 3366/13, 3366/7, położonych w miejscowości Stany przy ul. Dąbalskiej, gmina Bojanów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 Dn63mm do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.738/7” na działkach nr ewid.738/6 i 738/7
"Projekt IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 1888, 1884, 1883, 1111 o długości około 1165 m i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy „Budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 budynków gospodarczo-garażowych, na działce nr ewid. 22
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy „Budowy stawu do rekreacyjnego wędkowania w miejscowości Bojanów”
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Stanach
Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 1888, 1884, 1883, 1111 o długości około 1165 m i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 2035, 2026, 202
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa stawu do rekreacyjnego wędkowania w miejscowości Bojanów”
Obwieszczenie dotyczy budowy sieci wodociągowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 budynków gospodarczo-garażowych na działce o nr ew. 22 w miejscowości Laski gmina Bojanów”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4684, 4681/2, 4681/1, 4734/3, 4777, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258/3, 1259, 1231, 1235, 1117, 1888, 1884, 1883, 1111 o długości około 1165 m i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.100, 5405, 1258
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.4684, 4681/2, 4681/1, 4734/3, 4777, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/2, 3103, 3294, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn.: "Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV dla zasilenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym kat. "C" w km 165,011 linii kolejowej