BOJANÓW

Dane sołectwa:
Bojanów

Sołtys: PRZEMYSŁAW PISTOR

Rada Sołecka

Irena Kobylarz
Teresa Sudoł
Beata Majchrzak
Wiesław Bednarz
Piotr Pistor

Załączniki:

Statut sołectwa Bojanów

BOJANÓW ZA RZEKĄ

Dane sołectwa:
Bojanów za Rzeką
Sołtys: SŁAWOMIR SUDOŁ
Rada Sołecka

Waldemar Czochara
Małgorzata Szwed
Justyna Żak
Andrzej Nowak
Krzysztof Serafin

Załączniki:

Statut sołectwa Bojanów za Rzeką

BURDZE

Dane sołectwa:
Burdze
Sołtys: DAWID PATEREK
Rada Sołecka

Załączniki:

Statut Sołectwa Burdze.doc

CISÓW LAS

Dane sołectwa:
Cisów Las
SOŁTYS - JÓZEF PUZIO
Rada Sołecka
Andrzej Baran
Stanisław Bajek
Ryszard Wieczerzak
Alina Grondecka
Krzysztof Sudoł


Załączniki:

Statut sołectwa Cisów Las

KORABINA

Dane sołectwa:
Korabina
SOŁTYS - MIECZYSŁAW STEC
Rada Sołecka
Jerzy Bajek
Andrzej Szwed
Krzysztof Dziadura
Marzena Wąsik
Zofia Kwaśnik


Załączniki:

Statut sołectwa Korabina

Więcej artykułów…