Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
6182 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 09:57:01
6181 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 06:49:52
6180 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie-Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:45:18
6179 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:44:10
6178 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:42:43
6177 0 Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:41:21
6176 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:40:14
6175 Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania fo... Agnieszka Kobylarz 2018-02-14 07:27:34
6174 Statut Gminy Bojanów Administrator 2018-02-13 09:44:53
6173 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:46:07
6172 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:45:18
6171 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:25:20
6170 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:42:15
6169 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej pn."Organi... Administrator 2018-01-30 12:34:26
6168 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacja... Administrator 2018-01-30 12:27:45
6167 "Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:27:33
6166 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:26:05
6165 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:25:44
6164 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2018-01-30 12:18:31
6163 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:41
6162 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:21
6161 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:10
6160 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy... Agnieszka Kobylarz 2018-01-26 14:35:23
6159 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-26 13:37:48
6158 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:18:48
6157 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:16:27
6156 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:16:14
6155 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:15:04
6154 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:08:57
6153 Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na 2018 rok Nr XXVIII/229... Administrator 2018-01-22 13:40:17