Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r.

Bojanów, dn. 3 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) Wójt Gminy Bojanów ogłasza podstawowe zaktualizowane kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Bojanów, statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Bojanów w 2020 r.

Podane wartości obowiązują od dnia 1 listopada 2020 r. do czasu ich aktualizacji:

1.Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie -10.657,41 zł;

2.Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 7.591,13 zł;

3.Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej :

a)w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bojanów - 139 uczniów ( w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 0,67 posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);

b)w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów - 71,34 ucznia (w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 0,67 posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

Ogłoszenie.pdf

 


Wytwarzający/Odpowiadający: 2020-11-03
Udostępniający: marcin_adm 2020-11-03
Liczba odwiedzin: 649