Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

XXII sesja Rady Gminy Bojanów zwołana na dzień 3 marca 2006 roku godz: 9-ta.

Na dzień 3 marca 2006 roku na godz. 9-tą zwołana została XXII sesja Rady Gminy Bojanów.
Tematem sesji będzie:
1) uchwalenie planu gospodarki odpadami dla gminy na lata 2004-2015,
2) uchwalenie programu ochrony środowiska gminy na lata 2004 - 2015,
3) uchwalenie regulaminu utrzymania czystości w gminie,
4) uchwalenie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy,
5) ustalenie taryf na dostarczanie wody dla odbiorców z gminy Bojanów,
6) podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu gminy w 2006 roku,
- zmian limitu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego,
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego,
- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnuch oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 948