Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2019 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027
Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bojanów
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w przedmiocie projektów zmian statutów sołectw
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów w 2018 roku
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
ZARZĄDZENIE nr 92/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach-budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu”
ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do ra
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyz
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Szkoła na 5+”
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsz
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów – część IV Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Przyszów Burdze”
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w