Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 147/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2024 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032
Zarządzenie nr 145/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie Nr 144/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 143/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 141/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 138/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 136/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023
Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsię
Zarządzenie nr 134/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 133/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 132/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 131/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 129/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 118/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Bojanów Z dnia 01.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środ
Zarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2024 rok
Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębior
Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku
Zarządzenie nr 104/2023 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia sposobu i terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji oceniającej złożone wnioski