Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 45 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2018 rok.
Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Burdze, Kozły - Załęże, Stany, Gwoździec i Cisów Las w Gminie Bojanów projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Boja
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkohol
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, n