Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 63 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę nieruchomości.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierown
Zarządzienie Nr 53/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bojanów” oraz „ Budowa placu zab
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przyszowie i Stanach
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 45 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gm
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „W stumilowym lesie”
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Dom Opieki Dziennej w Maziarni”
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2017
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2018 rok.
Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku