Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW 

z dnia 20 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 września 2015 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów

z dnia 25 września 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art.12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na  dzień  25 października  2015 r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25

Zarządzenie Nr 95/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie.pdf

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawno

Zarządzenie Nr 94/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawności

Zarządzenie.pdf

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowanie korespondencyjnym

Zarządzenie Nr 93/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 18 września

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowanie korespondencyjnym

Zarządzenie.pdf

Czytaj więcej...