Wyłożenie do publicznego wglądu projektu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II  
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III

    Czytaj więcej...

Plany APP MPZP Przyszów cmentarz oraz MPZP Przyszów, Stany, Gwoździec

Plany APP MPZP Przyszów cmentarz oraz MPZP Przyszów, Stany, Gwoździec

Plany APP.zip

Czytaj więcej...

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyszów – rejon cmentarza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

mpzp_cmentarz.zip

mpzp_czesci.zip

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie znajduje się w załączniku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf