Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2020

Bojanów dn. 31.12.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowości Przyszów

Bojanów 31.12.2020 r.

GN.I.6850.4.2020

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowości Przyszów

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Stany

GN.I.6840.4.2020                        

Bojanów dn. 17.12.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Stany

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowości Bojanów i Stany

Bojanów 17.12.2020 r.

GN.I.6850.3.2020

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do  oddania w użyczenie w miejscowości Bojanów i Stany

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stany stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.3.2020

Bojanów dn. 4.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...