Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Przyszów i najmu w obrębie Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.11.2023

Bojanów dn. 7.12.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Przyszów i najmu
w obrębie Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Bojanów odbytego w dniu 17 listopada 2023 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów

Bojanów 27.11.2023 r.

GN.I.6840.5.2023

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Bojanów
odbytego w dniu 17 listopada 2023 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Kołodzieje, obręb Przyszów stanowiącej własność Gminy Bojanów na okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.8.2023

Bojanów, 17.11.2023 r.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Kołodzieje, obręb Przyszów stanowiącej własność Gminy Bojanów na okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy w celu zagospodarowania pod działalność rolniczą odbytego w dniu 9 listopada 2023 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Stany na okres do 3 lat od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.10.2023

Bojanów 2.11.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w obrębie Stany na okres do 3 lat od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębach Maziarnia i Bojanów

 

GN.I.6840.7.2023

Bojanów dn. 2.11.2023 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębach Maziarnia i Bojanów

Czytaj więcej...