Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we obrębie Stany stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.6.2019

Bojanów dn. 10.01.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowościach Przyszów, Bojanów i Maziarnia na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

 

GN.I.6845.12.2019

Bojanów 2.01.2020 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu 

w miejscowościach Przyszów, Bojanów i Maziarnia na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we obrębach Przyszów i Cisów Las, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2019               

Bojanów  dn. 3.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanówogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany

GN.I.6840.6.2019

Bojanów dn. 21.11.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.10.2019

Bojanów 18.11.2019r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...