Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we obrębie Przyszów, miejscowość RUDA stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2019                                                                                

Bojanów  dn. 12.11.2019 r.       


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów, Stany i Cisów Las

GN.I.6840.5.2019                        

Bojanów dn. 17.10.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów, Stany i Cisów Las

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

GN.I.6840.4.2019

Bojanów dn. 26.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2019

Bojanów 26.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w miejscowości Stany na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.8,9.2019

Bojanów 5.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...