Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bojanów oraz Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018

Bojanów dn. 14.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.7.2018

Bojanów 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2018

Bojanów 12.12.2018 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.

GN.I.6840.4.2018    

            
                                                                          Bojanów  dn. 15.11.2018 r.        

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.08.2018 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25.10.2018 r.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2018                                        

Bojanów dn. 20.09.2018 r.                   

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

który odbędzie się w dniu 25 października 2018 r.

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...