Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Programu Integracji Społecznej w Urzędzie Gminy Bojanów
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Koordynator Programu Integracji Społecznej w Urzędzie Gminy Bojanów
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne po I etapie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Bojanów
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu w Gminny Zakładzie Usług komunalnych w Bojanowie
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie,Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przysz
Ogłoszenie o naborze na wolne Kierownicze Stanowisko Urzędnicze w Referacie Inwestycj i Rozwoju.
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu
Informacja o wynikach noboru w gminnym zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Bojanowie ba stanowisko podinspektora ds. płac.
Ogłoszenie o wstępnej selekcji - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Stanach
Ogłoszenie o wstępnej selekcji - GZEAS
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. referenta ds. administracyjno-biurowych.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Bojanowie.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami oraz mieniem komunalnym w Urzedzie Gminy Bojanów.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.
Informacja o wynikach naboru organizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Bojanów
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. zamówień publicznych, działalności gospodarczej oraz profilaktyki antyalkoholowej
Informacja z I etapu naboru na stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego
Informacja z I etapu naboru na stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. zamówień publiucznych, działalności gospodarczej i profilaktyki antyalkoholowej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko „ referent ds. świadczeń rodzinnych „ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów