Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
9804 Petycje Administrator 2022-05-09 09:49:35
9803 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bud... Administrator 2022-05-02 11:40:39
9802 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki Administrator 2022-04-29 11:35:16
9801 Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projekto... Administrator 2022-04-29 11:28:54
9800 Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projekto... Administrator 2022-04-29 11:26:40
9799 Plany APP MZP Burdze III Administrator 2022-04-29 07:44:42
9798 Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwie... Administrator 2022-04-28 09:08:39
9797 ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 ma... Administrator 2022-04-28 09:06:28
9796 ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 ma... Administrator 2022-04-28 09:05:38
9795 PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2022-04-27 09:06:20
9794 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2022-04-26 11:08:49
9793 Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 ma... Administrator 2022-04-26 10:31:33
9792 Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwie... Administrator 2022-04-22 12:45:58
9791 Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 kwie... Administrator 2022-04-22 12:45:35
9790 Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Niegraniczony n... Administrator 2022-04-21 07:39:57
9789 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w... Administrator 2022-04-08 13:09:47
9788 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator 2022-04-07 13:07:41
9787 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja... Administrator 2022-04-07 12:38:42
9786 Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego na spr... Administrator 2022-04-05 13:15:03
9785 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Administrator 2022-04-04 11:21:02
9784 Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 mar... Administrator 2022-04-01 06:54:34
9783 Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 mar... Administrator 2022-04-01 06:53:28
9782 Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 mar... Administrator 2022-04-01 06:46:48
9781 BOJANÓW Administrator 2022-03-28 10:27:30
9780 BOJANÓW Administrator 2022-03-28 10:27:18
9779 BOJANÓW Administrator 2022-03-27 08:17:55
9778 ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 lut... Administrator 2022-03-17 10:20:12
9777 ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycz... Administrator 2022-03-17 10:15:40
9776 ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 stycz... Administrator 2022-03-17 10:12:51
9775 ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 stycz... Administrator 2022-03-17 10:12:35