Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
355 ZARZĄDZENIE nr 76/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
354 ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
353 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
352 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 sie... Administrator
351 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 wrze... Administrator
350 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 wrze... Administrator
349 Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodoc... Administrator
348 Postanowienie Nr 305/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu... Administrator
347 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przeta... Agnieszka Kobylarz
346 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.11.2019... Agnieszka Kobylarz
345 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
344 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
343 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
342 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
341 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
340 Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
339 Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
338 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
337 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
336 X Sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
335 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Grzegorz
334 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz
333 Informacja z otwarcia ofert dotyczy budowy sieci wodociągow... Administrator
332 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
331 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborcz... Administrator
330 Zapytanie ofertowe dotyczace zadania pn. Zakup fabrycznie no... Agnieszka Kobylarz
329 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
328 Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu o prz... Agnieszka Kobylarz
327 Ogłoszenie OSP w Gwoźdźcu o zmianie treści SIWZ w przet... Agnieszka Kobylarz
326 Postanowienie Nr 361_2019 zmiana w składzie OKW nr 7 gm. Bo... Administrator