Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
167 ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 si... Administrator
166 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
165 ZARZĄDZENIE nr 70/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
164 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sie... Administrator
163 Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sier... Administrator
162 ZARZĄDZENIE nr 74/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sier... Administrator
161 ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sier... Administrator
160 ZARZĄDZENIE nr 76/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
159 ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
158 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 sier... Administrator
157 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 30 sie... Administrator
156 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 wrze... Administrator
155 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 wrze... Administrator
154 Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodoc... Administrator
153 Postanowienie Nr 305/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu... Administrator
152 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przeta... Agnieszka Kobylarz
151 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.11.2019... Agnieszka Kobylarz
150 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
149 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
148 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
147 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
146 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
145 Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
144 Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
143 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
142 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2... Administrator
141 X Sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
140 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Grzegorz
139 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz
138 Informacja z otwarcia ofert dotyczy budowy sieci wodociągow... Administrator