Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
442 Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
441 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
440 Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
439 Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
438 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminneg... Agnieszka Kobylarz
437 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 kwie... Administrator
436 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwie... Administrator
435 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwie... Administrator
434 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki sam... Administrator
433 VI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
432 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 26 kwie... Grzegorz
431 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
430 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
429 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kw... Administrator
428 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwie... Administrator
427 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwi... Administrator
426 Rejestr Gminnych Instytucji Kultury Administrator
425 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator
424 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmi... Administrator
423 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator
422 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja doda... Administrator
421 Informacja dodatkowa do bilansu Administrator
420 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budż... Administrator
419 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sp... Administrator
418 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzie... Administrator
417 Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobregu ... Administrator
416 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 kwie... Administrator
415 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwie... Administrator
414 Opinia o przedłożonym spr. z wykonania budżetu za 2018 ro... Administrator
413 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz