Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
45 Postanowienie NR 383/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu... Administrator
44 Informacja OSP Gwoździec z otwarcia ofert w przetargu nieog... Agnieszka Kobylarz
43 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
42 ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 9 wrze... Administrator
41 ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY BOJANÓW z dnia 11 wrze... Administrator
40 Zarządzenie NR 83/2019 Wójt Gminy Bojanów z dnia 11 wrze... Administrator
39 Zarządzenie NR 84/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 wrze... Administrator
38 Zarządzenie NR 86/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 wrze... Administrator
37 Zarządzenie NR 87/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 wrze... Administrator
36 Zarządzenie NR 89/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 wrze... Administrator
35 Zarządzenie NR 90/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 paźd... Administrator
34 Zarządzenie NR 95/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator
33 Zarządzenie NR 96/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator
32 Zarządzenie NR 97/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator
31 Zarządzenie NR 101/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 pa... Administrator
30 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi znak ZPB.271... Agnieszka Kobylarz
29 Informacja OSP Gwoździec o wyborze najkorzystniejszej ofert... Agnieszka Kobylarz
28 Protokół Nr IX/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojan... Administrator
27 Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w d... Administrator
26 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator
25 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.Zabiegi pielęgna... Agnieszka Kobylarz
24 XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego... Administrator
22 Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rz... Administrator
21 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony... Administrator
20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w drodze składania ... Agnieszka Kobylarz
19 INFORMACJA o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty ds. ... Agnieszka Kobylarz
18 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki sam... Grzegorz
17 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
16 Wójt Gminy Bojanówogłasza wykaz nieruchomości przeznaczo... Administrator