Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
419 Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego ... Administrator
418 Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego ... Administrator
417 Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator
416 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ... Agnieszka Kobylarz
415 Kalendarz wyborczy dla wyborów Posłów do Parlamentu Europ... Administrator
414 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 marca 2019 r. Administrator
413 V nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
412 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
411 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marc... Administrator
410 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.... Administrator
409 konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie Agnieszka Kobylarz
408 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
407 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
406 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony Administrator
405 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Grzegorz
404 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczon... Administrator
403 Komunikat RKW Administrator
402 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjneg... Administrator
401 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
400 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 ... Administrator
399 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
398 Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kw... Administrator
397 Informacja o spełnieniu wymogów formalnych w konkursie na ... Agnieszka Kobylarz
396 Informacja za 2018 r. Gminy Bojanów zgodnie z art. 37 ustaw... Administrator
395 Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
394 Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
393 Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
392 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
391 Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator
390 Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia ... Administrator