Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
627 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samor... Administrator
626 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator
625 Przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej progno... Administrator
624 Pozytywne zaopiniowanie prawidłowości planowanej kwoty dł... Administrator
623 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator
622 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator
621 Rozpatrzenie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wie... Administrator
620 Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżet... Administrator
619 Opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gmi... Administrator
618 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator
617 Wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długotermi... Administrator
616 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy ... Administrator
615 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy... Administrator
614 Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn ... Administrator
613 Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 gru... Administrator
612 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
611 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
610 Początek kadencji 2018-2023 Administrator
609 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie pn... Administrator
608 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Administrator
607 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
606 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycz... Administrator
605 Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa... Agnieszka Kobylarz
604 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Kompleks... Agnieszka Kobylarz
603 Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodz... Administrator
602 Plan postepowań przetargowych Gminy Bojanów na rok 2019 Agnieszka Kobylarz
601 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator
600 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator
599 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i... Administrator
598 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator