Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
682 Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Grzegorz
681 Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 paź... Grzegorz
680 Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I ses... Grzegorz
679 Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 paź... Grzegorz
678 Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Grzegorz
677 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PR... Grzegorz
676 O B W I E S Z C Z E N I E „Przebudowa linii SN15kV napowie... Grzegorz
675 I Sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
674 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
673 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.19.2018 na... Agnieszka Kobylarz
672 O B W I E S Z C Z E N I E Rozbudowa sieci gazowej średniego... Grzegorz
671 O B W I E S Z C Z E N I E Rozbudowa sieci gazowej średniego... Grzegorz
670 II sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
669 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonyj na z... Agnieszka Kobylarz
668 Zakończenie kadencji 2014-2018 Administrator
667 Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia w... Administrator
666 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwole... Administrator
665 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
664 ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 paź... Administrator
663 ZARZĄDZENIE nr 92/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 paź... Administrator
662 Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.10.2... Administrator
661 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 paź... Administrator
660 Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
659 Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
658 Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 list... Administrator
657 Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 lis... Administrator
656 Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lis... Administrator
655 Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
654 Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.o... Agnieszka Kobylarz
653 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator