Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 

ZARZĄDZENIE nr 42/2014 

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 16 maja 2014 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej  komisji wyborczej  

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112   z  póź. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345)

 

zarządzam:

 

§ 1

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Cisowym Lesie Pani Katarzyny Ruckiej, zam. Bojanów zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, powołanej do składu Komisji Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - w związku ze zrzeczeniem się członkostwa.    

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza się   Urzędnikowi   Wyborczemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz powiadomieniu o zmianie pełnomocnika komitetu wyborczego.

 

 

 

 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 36 /2014

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 5 maja 2014 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) 

Zarządzam co następuje:

§ 1

1) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Bojanowie w następującym składzie:

1.Justyna Ujda, zam. Bojanów

2.Grażyna Sudoł, zam. Gwoździec 

3.Zofia Bednarz, zam. Przyszów Katy

4.Danuta Wilk, zam. Bojanów

5.Dorota Straub, zam. Bojanów

6.Edyta Dul , zam. Bojanów

7.Irena Pistor

 

2)  Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Bojanowie w następującym składzie:

1.Katarzyna Dziadura, zam. Bojanów

2.Monika Pluta, zam. Gwoździec 

3.Barbara Żak, zam.  Bojanów

4.Kamil Cuber, zam. Przyszów – Kołodzieje 

5.Ewelina Rędzio, zam. Laski

6.Teresa Lisowska, zam. Cisów Las  

7.Anna Rachwał 

 

3) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Laskach w następującym składzie:

 

1.Elżbieta Nieradka, zam. Przyszów – Katy 

2.Jan Baran, zam. Gwoździec 

3.Helena Olejarz, zam.Przyszów – Zapuście 

4.Małgorzata Tetla, zam. Laski 

5.Łukasz Szczęch, zam. Stany 

6.Sławomir Bąk, zam. Korabina 

7.Monika Wdowiak

 

4) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 w Korabinie w następującym składzie:

1.Krzysztof Dziadura, zam. Bojanów

2.Małgorzata Janiec, zam. Korabina 

3.Joanna Bieńko, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Sebastian Bieńko, zam. Przyszów – Zapuście 

5.Ewelina Pakuła, zam. Stany

6.Krzysztof Janiec, zam. Cisów Las 

7.Robert Sałega 

 

5) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 5 w Cisowym Lesie w następującym składzie:

1.Katarzyna Rucka, zam. Bojanów

2.Sławomir Janiec, zam. Cisów Las 

3.Joanna Koc, zam. Przyszów – Kołodzieje 

4.Ewelina Majdańska, zam. Bojanów

5.Barbara Figura, zam. Bojanów

6.Angelika Cichoń, zam. Bojanów 

7.Danuta Barnaś 

 

6) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 w Gwoźdźcu w następującym składzie:

1.Piotr Dąbal, zam. Przyszów – Zapuście 

2.Agnieszka Puzio, zam. Gwoździec 

3.Jacek Bednarz, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Barbara Rębisz, zam. Gwoździec 

5.Elżbieta Święty, zam.  Bojanów

6.Izabela Sudoł, zam. Gwoździec 

7.Beata Stolarz 

 

7) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 w Stanach w następującym składzie:

1.Wojciech Młynarski, zam. Stany

2.Elżbieta Jarosz, zam. Gwoździec 

3.Monika Kopeć, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Jolanta Kozioł, zam. Stany

5.Bartłomiej Błądek, zam.  Przyszów Kołodzieje 

6.Barbara Kozłowska, zam. Gwoździec 

7.Elżbieta Pakuła 

8) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 w Maziarni w następującym składzie:

1.Paweł Młynarski, zam. Stany

2.Ewelina Jarosz, zam. Gwoździec 

3.Tomasz Olejarz, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Joanna Bednarz, zam. Maziarnia 

5.Małgorzata Bednarz, zam. Stany 

6.Ewa Gumieniak, zam. Gwoździec 

7.Krzysztof Kruk

9) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 9 w Przyszowie Zapuściu w następującym składzie:

1.Renata Dul, zam. Przyszów Łapówka 

2.Grzegorz Ruszak, zam. Gwoździec 

3.Aneta Żak, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Katarzyna Szczęch, zam. Bojanów

5.Teresa Sudoł, zam. Bojanów 

6.Małgorzata Kaźmierak, zam. Gwoździec 

7.Janusz Żołyniak

10) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 10 w Przyszowie Ruda w następującym składzie:

1.Małgorzata Warchoł, zam. Przyszów Katy 

2.Zofia Delekta, zam. Gwoździec 

3.Eliza Tonderys, zam. Przyszów – Zapuście 

4.Lucyna Bieńko, zam. Przyszów – Zapuście 

5.Łukasz Lebioda, zam. Przyszów Zapuście

6.Zofia Ruszak, zam. Gwoździec 

7.Wanda Jaskot

 

11) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 11 w Przyszowie Burdzach w następującym składzie:

1.Katarzyna Koryga, zam. Przyszów Łapówka 

2.Małgorzata Baran, zam. Gwoździec

3.Józef Smusz, zam. Gwoździec

4.Justyna Bałka-Górz, zam. Przyszów – Burdze 

5.Justyna Pytlos, zam. Gwoździec 

6.Grażyna Kraska, zam. Gwoździec 

7.Małgorzata Nowogrodzka.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Bojanów

 

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okw

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW Z DNIA 18 kwietnia 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych  na  dzień  25  maja  2014 r.