Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2012

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2012

Załączniki:

Opłata targowa.pdf

Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012

Załączniki:

W sprawie określenia wysokości podatku.pdf

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012  rok

Załączniki:

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta.pdf

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012

Załączniki:

W sprawie zwolnień z podatku.pdf

Uchwała Nr XL/264/10 z dnia 10 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na rok 2011

Uchwała Nr XL/264/10 z dnia 10 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na rok 2011

Załączniki:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości