Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie” odbyło się w dniu 09.11.2020 r. o godz. 10.15.

 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 385 507, 00  zł brutto

 

 

Oferty złożyli:

 

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

376 381,40 zł

31.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

UWAGA ZMIANIA TERMINU SKŁADANIA OFERT:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 515758-N-2019
Data: 19/02/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Bojanów, Krajowy numer identyfikacyjny 00053329700000, ul. ul. Parkowa  5, 37-433  Bojanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158708326, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 158708326.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bojanow.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 08.03.2019 r. o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: Data 2019-03-08, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: Data 2019-03-15, godzina 10:00

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie

14.00

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 20.07.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza systemy równoważne do systemów

7.

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (MSR)

8.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)

 1.  

Antislip Regulation (ASR)

 1.  

Electronic Brake Distribution (EBD)

 Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt. 2.2. SIWZ „ Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ  i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego”

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści:

1. pojazd o mocy 130 KM?

2. drzwi boczne przesuwnych tylko po prawej stronie?

3.pojazd z radioodtwarzaczem bez CD,  posiadającym 4-calowy wyświetlacz TFT,  Bluetooth® , sterowanie systemem audio z kierownicy, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®,6 głośników?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .  

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga w okresie obowiązywania gwarancji wykonywania przeglądów gwarancyjnych, w których koszty materiałów ponosi Zamawiający a robocizny wykonawca ?  

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga w okresie gwarancji wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

 

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę zapisu  Ust. 6.W przypadku wydłużenia czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 2 dni roboczych, Wykonawca zabezpieczy zastępczy samochód na czas trwania naprawy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bojanów

Zarządzenie Nr 98/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bojanów

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z póz. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Marcina Kowala zatrudnionego na stanowisku urzędniczym ds. informatyzacji w następującym składzie:

1. Wójt Gminy – Sławomir Serafin - Przewodniczący Komisji

2. Sekretarz Gminy – Agnieszka Kobylarz - Członek Komisji

3. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej – Robert Sałęga - Członek Komisji

4. Inspektor ds. kadr – Małgorzata Nowogrodzka - Członek Komisji

§ 2

Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 28 listopada 2012 r.

§ 3

Komisja pracuje zgodnie z zarządzeniem nr 18/2009 Wójta Gminy Bojanów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Bojanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na usługi pn. Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów

 


Bojanów: Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 458542 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8708326, 668048683.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych, od podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi z terenu gminy Bojanów w pierwszej połowie roku 2013. Na dzień ogłoszenia przetargu Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie miał podpisane umowy na wywóz i utylizację odpadów komunalnych stałych nie segregowanych w kontenerach o poj.1,1 m3 i 0,24 m3 o łącznej pojemności 10,24 m3. Ilość obsługiwanych podmiotów może się zmieniać. Odpady komunalne w podmiotach nie będących gospodarstwami domowymi gromadzone będą w powszechnie stosowanych kontenerach o pojemnościach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, przystosowanych do obsługi przez samochody specjalistyczne. Wszystkie kontenery, za wyjątkiem KP-7, będą wydzierżawione przez Wykonawcę w niezbędnych ilościach. Odpady nie będą segregowane. Częstotliwość wywozu odpadów ze wszystkich kontenerów oprócz KP-7 - jeden raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu. Kontenery KP-7 opróżniane będą na zgłoszenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do ogłoszenia  - SIWZ