KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU


KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU

*opiniowanie projektów budżetu gminy,
*opiniowanie projektów planu gospodarczego gminy,
*zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska,
*promocja gminy i współpraca ze społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi,
*opiniowanie projektów planu rozwoju infrastruktury technicznej,
*działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI

Bartman Andrzej
Lebioda Henryk
Błądek Tadeusz
Bednarczyk Krzysztof
Smusz Józef
Sasiela Mieczysław
Żak Wojciech

 

Załączniki:

PROTOKOL_Nr_2_Kom.Finans_2004.DOC

PROTOKOL_Nr_1_Kom._Finansow_2004.DOC

Plany_pracy_stalych_Komisji_Rady_na_2006r..DOC

Uchwala_XIV_plany_pracy_Komisji_-_2005_rok.doc

Uchwala_Plany_Pracy_Komisji_-_2004.DOC

KOMISJA REWIZYJNA


KOMISJA REWIZYJNA

*kontrola działalności Wójta,
*występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy,
*kontrola działalności jednostek organizacyjnych Rady Gminy,
*kontrola działalności jednostek pomocniczych gminy,
*wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.


CZŁONKOWIE KOMISJI
Bajek Jerzy
Kudłacik Jan
Bartman Andrzej
Żak Wojciech
Bednarczyk Krzysztof

 

Załączniki:

PROTOKOL_1_Kom._Rew.2004.DOC

Plan_pracy_Kom.Rew._2006r..DOC

UchwalaXIV_Kom._Rewiz-_plan_2005.DOC

Uchwala_Kom._Rewiz-_plan_2004.DOC

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH


 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH


*ochrona zdrowia,
*pomoc społeczna,
*edukacja publiczna,
*kultura, kultura fizyczna i turystyka, polityka prorodzinna,
*porządek, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, *pozostałe bieżące sprawy społeczne.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI

Kotwica Michał
Szczęch Tadeusz
Kudłacik Jan
Sulich Edward
Puzio Edward
Lebioda Henryk
Zakrzewski Damian
Bajek Jerzy

 

Załączniki:

PROTOKOL_Nr_1_Kom._Spraw._Spol._2004.doc

Plany_pracy_stalych_Komisji_Rady_na_2006r..doc

Uchwala_XIV_plany_pracy_Komisji_-_2005_rok.doc

Uchwala_Plany_Pracy_Komisji_-_2004.doc