Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Bojanów za Rzeką
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Bojanów oraz określenia zasad jego opracowania
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży