Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie NR 122/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wynajęcia na okres do trzech lat nieruchomości lokalowych położonych w Przyszowie, Bojanowie i Maziarni
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 120/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie NR 117/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji odbiorowej zadania pn. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i