Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Zarządzenie nr 73/2018

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 28 sierpnia  2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów  z dnia 28 maja 2018 roku  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

W zarządzeniu nr 47/2018 Wójta Gminy Bojanów  z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie wprowadza się następujące zmiany : §1. zarządzenia  otrzymuje brzmienie: „Powierzam Panu Krystianowi Marut pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  na okres od 28 maja 2018 roku  do czasu powołania dyrektora instytucji kultury  w drodze konkursu w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia  2019 roku”. 

§2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-09-04
Udostępniający: 2018-09-04
Liczba odwiedzin: 143