ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa

ZARZĄDZENIE  Nr 35/2018 

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 2 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zarządzenie Nr 35/2018.pdf

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-05-23
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 681
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maj... Administrator 2019-01-09 14:03:16
1 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maj... Administrator 2018-05-23 11:37:16