ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia

ZARZĄDZENIE  Nr 30/2018 

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00.IZ.00-18-002/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zarządzenie Nr 30/2018.pdf

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-05-23
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 592
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kw... Administrator 2019-01-09 14:02:02
1 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kw... Administrator 2018-05-23 10:46:19