Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji ad
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyz
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 roku.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów.
Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów na 2018 rok
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.