Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w gminie Boja
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty 2018 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od alkohol
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, n
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkol
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 2018/20
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2018 r.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych