Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości oraz zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Burdze, Kozły - Załęże, Stany, Gwoździec i Cisów Las w Gminie Bojanów projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów