Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Dom Opieki Dziennej w Maziarni”
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2017
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bojanów
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na 2018 rok.
Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.