Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do ra
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyz
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 113/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. „Szkoła na 5+”
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsz