Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku
Zarządzenie nr 100/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany
Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023
Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. ,,opracowanie książki kucharskiej oraz publikacji promującej walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej na terenie gminy Bojanów''
Zarządzenie nr 96/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Zarządzenie nr 95/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Remont pomnika na cmentarzu z I wojny światowej w Przyszowie, gmina Bojanów"
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28.10.2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2014 roku
Zarządzenie nr 93/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bojanów