Wyjaśnienia Zamawiającego GBP w przetargu na zadanie: Modernizacja i robudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby GBP w Bojanowie

ZAMAWIAJĄCY:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOJANOWIE
UL. STRAŻACKA 1
37-433 BOJANÓW


Nr postępowania: GBP.1.2014                                                                                                                     Bojanów, dnia 03.04.2014ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY  DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja
i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci


 W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 31.03.2014 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie  zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:


Pytanie  Wykonawcy nr 1
Brak w przedmiarze robót elektrycznych numerów KNR-ów, czy Inwestor dodatkowo zamieści numery KNR-ów robót elektrycznych, czy należy je samemu wprowadzić?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca winien wprowadzić KNR zgodny z opisem robót.


Pytanie Wykonawcy nr 2
Brak w przedmiarach robót budowlanych (roboty żelbetowe) robót szalunkowych. Czy Inwestor dodatkowo zamieści przedmiar na roboty szalunkowe, czy należy je samemu oszacować?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca samodzielnie winien doliczyć szalowanie elementów betonowych, żelbetowych
w wybranej przez siebie technologii: szalunki drewniane, systemowe stalowe, systemowe kombinowne, płyty OSB itp.
  


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-04-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2014-04-03
Liczba odwiedzin: 3245
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego GBP w przetargu na zadanie: Mod... Agnieszka Kobylarz 2014-04-03 08:23:35
1 Wyjaśnienia Zamawiającego GBP w przetargu na zadanie: Mod... Agnieszka Kobylarz 2014-04-03 08:20:44