Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa zjazdu publicznego oraz przebudowa miejsc postojowych w msc. Stany

 

 

 ZPB. 271. 3 .2014                                                                                   Bojanów, dnia 05.05.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany.

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp,  Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid.
15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany”
 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

Paweł Lach Szyperki 39A, 37-405 Jarocin

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 256.795,86  zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100% Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy DROTECH Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460

267.376,69

96,04

  96,04

2.

MOK-BUD Sp. j. R. Duma, P. Duma,
R. Bąk Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg

291.937,86

87,96

  87,96

3

Paweł Lach Szyperki 39 A 37-405  Jarocin

256.795,86

100,00

  100,00

4.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy FERAMENTA Krzysztof Piela 36-053 Kamień Błonie 74

293.264,58

87,56

  87,56

 

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja i rozbudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby biblioteki

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Oddziałem dla dzieci”.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminna Biblioteka Publiczna informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Oddziałem dla dzieci” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 5

STALBUD, Kazimierz Młynarski

ul. Przemysłowa 9F,

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 738.199,75 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY  I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba punktów
w kryterium cena
 [100%]

Łączna liczba punktów

1.     

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

ADMA bis Sp. j.  , Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów

898 986,18

 

82,11

 

 

82,11

2.     

Usługi Remontowo - Budowlane Eugeniusz Drabik

37-430 Jeżowe 789a

799 488,11

92,33

 

92,33

3.     

ZRB KOREM,
 Kazimierz Koc Sp.j.

37-430Jeżowe 701

744 223,42

99,19

 

99,19

4.     

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMIX,
Mieczysław Czekaj

ul. Sienkiewicza 145 ”O”,
 39-400 Tarnobrzeg

788 871,57

93,58

 

93,58

5

STALBUD, Kazimierz Młynarski

ul. Przemysłowa 9F, 37-450 Stalowa Wola

738 199,75

 

100,00

 

100,00

 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach Stany i Bojanów

  800x600

 ZPB. 271. 2 .2014                                                                                                                                                                                                                                                         Bojanów, dnia 11.04.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach Stany i Bojanów na odcinkach: ul. Kopanina w km 0+000 – 0+980  w miejscowości Stany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, ul. Podleśna, Ługowa w miejscowości  Bojanów oraz ul. Strażacka, Zamknięta, Smugowa i Dąbalska w miejscowości  Stany

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach Stany i Bojanów na odcinkach: ul. Kopanina w km 0+000 – 0+980  w miejscowości Stany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, ul. Podleśna, Ługowa w miejscowości  Bojanów oraz ul. Strażacka, Zamknięta, Smugowa i Dąbalska w miejscowości  Stany wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY

DRÓG I MOSTÓW S.A.

Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 528.997,58 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

643 431,72

82,22

 

82,22

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY

DRÓG I MOSTÓW S.A.

Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

528 997,58

100,00

 

100,00

3

KONSORCIUM FIRM:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

565 008,43

93,63

 

 

93,63

4

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Ruda Mała 47 b, 36-060 Głogów Młp.

576 025,25

91,84

 

91,84

5

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNO-DROGOWEGO

INŻDRÓG Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

576 836,30

91,71

 

91,71

6

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

543 723,71

97,29

 

 

97,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Budowa gminnego targowiska stałego w msc. Bojanów

ZPB. 271. 1 .2014                                                                                                                                                                                                                         Bojanów, dnia 21.03.2014 r.

 

Uczestnicy postępowania przetargowego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Budowa gminnego targowiska stałego
w miejscowości Bojanów

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa gminnego targowiska stałego w miejscowości Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

Zakład produkcyjno-handlowy FERAMENTA

Krzysztof Piela

36-053 Kamień-Błonie 74

 

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 518.540,60 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY  I PORÓWNANIA  OFERT:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium  cena 100%

Łączna liczba punktów

1

WALSKI – BUDOWNICTWO

Piotr Walski, Paweł Walski s.c.

Stale 419, 39-400 Tarnobrzeg

639 847,73

 

81,04

81,04

2

Zakład remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Kosowy 73, 36-107 Przyłęk

514 334,41

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Zakład produkcyjno-handlowy FERAMENTA

Krzysztof Piela

36-053 Kamień-Błonie 74

518 540,60

 

100,00

100,00

4

A.ZET KONKERT Sałagaj Grzegorz

Wola Mielecka 208, 39-300 Mielec

648 470,89

 

79,96

79,96

5

Zakład Remontowo-Budowlany

Zbigniew Rachwał

ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski

757 227,38

 

68,48

68,48

6

BRUK-DAR Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin

473 195,13

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Usługi Remontowo Budowlane Bogdan Garbacz

Korczów 14 c, 23-400 Biłgoraj

542 891,36

 

95,51

95,51

8

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia

668 781,51

 

77,54

77,54

9

Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne TAWO-BIS Wojciech Szwarc

Zwierzyniecka 16 F, 39-400 Tarnobrzeg

793 557,20

 

65,34

65,34

10

ZRB KOREM Kazimierz Koc sp.j.

37-430 Jeżowe 701

603 097,97

 

85,98

85,98

11

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ADMA -bis, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

881 209,59

 

58,84

58,84

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów

 ZPB. 271. 14 .2013               

                                                                   Bojanów, dnia 18.12.2013 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania przetargowego pn.  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 zwanej dalej Pzp) Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 OFERTA Nr 2

 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie

 35-310 Rzeszów

 Al. Taduesza Rejtana 20

 UZASADNIENIE:

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj.  429.746,77 PLN przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

 

Getin Noble Bank S.A.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

500 157,24

 

85,92

 

85,92

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie

35-310 Rzeszów

Al. Taduesza Rejtana 20

429.746,77

 

100,00

 

100,00

 

Nadsański Bank Spółdzielczy

Ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

528.078,65

81,38

81,38