Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku

Bojanów, dnia 14.04.2014  r.


Nr postępowania: ZPB.1.2014

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy zamówienia pn.  Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont  dróg gminnych w 2014 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2
„PABAX”
Krzysztof Bajdas
Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6
37-403 Pysznica

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to oferta z najniższą ceną tj. 40.638,59 zł brutto  spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Cena jedn. netto za
1 tonę

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

1.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie

Szkolna 18

46.678,50 zł brutto

 

C1 – 33,00

 

87,06%

2.

„PABAX”

Krzysztof Bajdas

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

37-403 Pysznica

40.638,59 zł brutto

 

C – 28,73

 

100%

3.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin

 Korabina55, 37-433 Bojanów

46.537,05 zł brutto

 

 

 

C – 32,90

87,32%

4.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4,

37-433 Bojanów

49.507,50 zł brutto

 

 

C – 35,00

 

82,09%

C - cena netto 1 tony mieszanki niesortowalnej 0 - 31,5 mm


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-04-14
Udostępniający: Administrator 2014-04-14
Liczba odwiedzin: 3583
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2014-04-14 07:10:16
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy zamó... Administrator 2014-04-14 07:09:34