INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Bojanów, dnia 19.03.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.1.2013

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
USŁUGI TRANSPORTOWE
MECHANIKA SAMOCHODOWA
Grzegorz Serafin
Korabina55,
37-433 Bojanów

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to nie podlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną tj. 29.822,58 zł brutto spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Cena jedn. netto za
1 tonę

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

1.

P.H.U. „DAW-TRANS”

Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

31.807,80 zł brutto

 

C1 – 47,00

C2 – 36,00

93,76%

2.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie

Szkolna 18

30.079,65 zł brutto

 

C1 – 35,85

C2 – 34,85

75,87%

3.

FUH „OKSANA TRANS”

Oksana Bińczak

27-530 Ożarów

Grochocice 11

24.698,40 zł brutto

 

C1 – 36,00

C2 – 28,00

Nie dotyczy

4.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin

Korabina55, 37-433 Bojanów

29.822,58 zł brutto

 

C1 – 42,50

C2 – 33,90

100%

5.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4,

37-433 Bojanów

35.912,31 zł brutto

 

C1 – 41,71

C2 – 41,71

83,04%

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT DROGOWYCH

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 8

29.859,48 zł brutto

 

C1 – 43,00

C2 – 33,90

99,88%

7.

FT-H „TRANSMAT”

Stefan Niedbalec

Żarówka 97

39-312 Żarówka

35.092,88 zł brutto

 

C1 – 50,98

C2 – 39,80

84,98%

8.

„BIOTRANS“

Łukasz Stępień

36-110 Majdan Królewski

ul. Kozłowieckich 31

34.538,40 zł brutto

 

C1 – 52,00

C2 – 39,00

86,35%

9.

WI & WI Sp. z o.o.

Groble 1 W

37-430 Jeżowe

29.938,20 zł brutto

C1 – 43,00

C2 – 34,00

99,61%

10.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA

INŻYNIERYJNO-DROGOWEGO

INŻDRÓG

Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola,

ul. Wrzosowa 97

38.695,80 zł brutto

 

C1 – 55,00

 

C2 – 44,00

77,07%

C1 – cena netto 1 tony tłucznia /31,5 mm – 63 mm/

C2 - cena netto 1 tony mieszanki niesortowalnej 0 - 31,5 mm

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający odrzucił w postępowaniu ofertę nr 3, Wykonawcy:
FUH „OKSANA TRANS"
Oksana Bińczak
27-530 Ożarów
Grochocice 11
z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-03-21
Udostępniający: Administrator 2013-03-21
Liczba odwiedzin: 5015
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamó... Marcin 2013-03-21 21:03:32
2 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamó... Marcin 2013-03-21 11:47:53
1 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamó... Marcin 2013-03-21 11:00:09