Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 roku

 

Bojanów, dnia 28.03.2012 r.

 

Nr postępowania: ZPB.2.2012

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Skup, Sprzedaż materiałów Budowlanych

Usługi Transportowe Mechanika Samochodowa Grzegorz Serafin

Korabina 55, 37-433 Bojanów

UZASADNIENIE:

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 26.291,25 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA OFERT
:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

 1. 1.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin Korabina55, 37-433 Bojanów

26 291,25 zł brutto

100,00

 1. 2.

FUH „OKSANA TRANS”

Oksana Bińczak

27-530 Ożarów, Grochocice 11

26 445,00 zł brutto

99,42

 1. 3.

MARWO BIS Sp. z.o.o.

Łowisko 103, 36-053 Kamień

28 240,80 zł brutto

93,10

 1. 4.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie, ul Szkolna 18

28 597,50 zł brutto

91,93

 1. 5.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT DROGOWYCH

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 8

29 058,75 zł brutto

90,48

 1. 6.

F.H.U. „RA-PI”

Rafał Herdzik

37-403 Pysznica, ul. Wolności 84

29 458,50 zł brutto

89,25

 1. 7.

„WILIMEX” Ltd.

36-143 Kamień, ŁOWISKO 103

29 470,80 zł brutto

89,21

 1. 8.

P.H.U. „DAW-TRANS”

Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

30 135,00 zł brutto

87,24

 1. 9.

„ADAMS-TRANS”

Przemysław Adamczyk

26-640 Skaryszew, Maków, ul. Sporna 8

31 211,25 zł brutto

84,24

 1. 10.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr faraś

Stany, ul. Sosnowa 4, 37-433 Bojanów

32 441,25 zł brutto

81,04

 1. 11.

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

33 517,50 zł brutto

78,44


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2012-03-28
Udostępniający: 2012-03-28
Liczba odwiedzin: 2740