Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.8.2019 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy  Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany” odbyło się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 350.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena

Okres gwarancji

1.       

PŁD Przedsiebiorstwo Usługowo Budowlane Łukasz Dziewa

Ul. Bychawska 62

24-220 Niedrzwica Duża

379.419,33

60 miesięcy

2.       

 

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

 

358.000,00  

 

60 miesięcy

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-02
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-02
Liczba odwiedzin: 1819
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:08:10
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:07:52
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:07:25
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:07:03