Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2020 na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” odbyło się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 4.920.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko adres zamawiającego

Cena

Okres gwarancji

w miesiącach

 

Parametry techniczne

rury kielichowe SN8/SN12

 

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna

ul. Modlińska 17

03-199 Warszawa

10 023 959,87

60

SN 12

2.

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat

Ociesęki  41A

26-035 Raków

4 941 563,65

60

SN 12

3.

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” Adam Orzech, Alina Orzech

ul. Zbożowa 8

36-100 Kolbuszowa

2 321 118,24

60

SN 12

4.

POLMAD RZESZÓW

Sp. z o.o.

Rudna Mała 47D

36-060 Głogów Małopolski

4 445 915,57

60

SN 12

5.

AQUATECH Sp. z o.o.

36-147 Niwiska 385A

2 881 755,33

60

SN 12

 

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o.

ul. Przy Torze 1

35-205 Rzeszów

2 912 886,00

60

SN 12

7.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

J. Korkosz-sp. j.

ul. Nowa 93

37-400 Nisko

4 305 000,00

60

SN 12

8.

ROKAN Dawid Rość

Spółka Jawna

Przedsiębiorstwo Robót

Wodno-Kanalizacyjnych

ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

4 569 486, 84

60

SN 12

9.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J

37-400 Nisko

4 584 087,00

60

SN 12

10.

WOD-GAZ Zakład Robót  Inżynieryjno-Transportowych

Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G

28-131 Solec Zdrój

4 779 487,06

60

SN 12

11.

EKOMEL sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 21

23-300 Janów Lubelski

3 814 898,15

60

SN 12

12.

WOD-BUD  sp. z o.o.

ul. Piłsudzkiego 12/1

23-200 Kraśnik

4 795 789,14

60

SN 12

13.

Konsorcjum „ADMA”

Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk

Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

3 677 459,99

60

SN 12

14.

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe

Krzysztof Kluza

Bukowiec 100A

36-100 Kolbuszowa

2 939 558,61

60

SN 12

15.

Konsorcjum „ATB”

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne

Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

3 963 405,08

60

SN 12

16.

F.U.H. WODNIKTS

Tomasz Socha

Lipiny 76

39-220 Pilzno

 

2 986 549,49

60

SN 12

17.

ZRB „KOREM”

Kazimierz Koc sp. j.

37-430 Jeżowe 701

4 073 236,73

 

60

SN 12

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-14
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-14
Liczba odwiedzin: 1042
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-14 11:48:56
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-14 11:48:15
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-14 11:47:43
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-14 11:47:25