Informacja GZUK w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

I N F O R M A CJ A  Z  O TW AR CI A   O F ER T

 

Szanowni Państwo:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

odbyło się w dniu 11/12/2019 o godz. 10:15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 350.000,00

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

344.938,31zł brutto

31.12.2020

-

Przelew

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-11
Liczba odwiedzin: 452
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GZUK w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu pn.... Agnieszka Kobylarz 2019-12-11 16:17:40
1 Informacja GZUK w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu pn.... Agnieszka Kobylarz 2019-12-11 16:17:21