Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2019 pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu  Gminy Bojanów odbyło się w dniu 06/12/2019 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 350.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych

 

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.

Ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

345.600,00 zł

przelew

tego samego dnia

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-06
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-06
Liczba odwiedzin: 501
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2019... Agnieszka Kobylarz 2019-12-06 13:03:55
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2019... Agnieszka Kobylarz 2019-12-06 13:03:25