Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie” odbyło się w dniu 31.10.2019 r. o godz. 09.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  w wysokości: 140.000,00  zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji na nasadzenia

1.       

Usługi Lesne i Ogrodnicze
ELITELAS Sp. z o.o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski  

128.800,00

36 miesięcy

2.       

F.H.U.SAN-SPEED Magdalena Pogorzelec

Nehrybka 144, 37-733 Nehrybka

 

42.575,00

36 miesięcy

3.       

ArbForest Rafał Sokulski

37-400 Nisko ul. Długa 55

 

123.179,40

36 miesięcy

4.       

ALP LIN Adam Piątkiewicz

BATO-MAŁOPOLSKA 38-316
Wysowa Zdrój 337

135.990,00

36 miesięcy

5.       

Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba

97.492,91

36 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-31
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-31
Liczba odwiedzin: 333
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.Zabiegi pielęgna... Agnieszka Kobylarz 2019-10-31 12:57:20
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.Zabiegi pielęgna... Agnieszka Kobylarz 2019-10-31 12:57:06