Informacja OSP Gwoździec z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźdźcu

Gwoździec 147

37-433 Bojanów  

                                                                 Bojanów,  dnia  17.10.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn.„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski ” odbyło się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 350.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin realizacji zamówienia

1.       

Radosław Zasada Firma Handlowo-Usługowo- Produkcyjna „PERFEKT”

390.000,00  

10.12.2019 r.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-17
Liczba odwiedzin: 338
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja OSP Gwoździec z otwarcia ofert w przetargu nieog... Agnieszka Kobylarz 2019-10-17 08:54:03
1 Informacja OSP Gwoździec z otwarcia ofert w przetargu nieog... Agnieszka Kobylarz 2019-10-17 08:53:36