Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.11.2019 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów”    odbyło się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 750.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres gwarancji

1.       

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

 

548.772,01

60 miesięcy

2.       

 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b

36-060 Głogow Małopolski

 

602.040,68

60 miesięcy

3.       

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 Sp. zo.o. w Mielcu

39-300 Mielec ul. Korczaka 6a

 

 

603.426,50

 

60 miesięcy

4.       

Przedsiędbiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG
Sp. z.o.o.

Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

537.476,11

60 miesięcy

5.       

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

518.059,30

60 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-24
Liczba odwiedzin: 449
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.11.2019... Agnieszka Kobylarz 2019-09-24 10:26:13
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.11.2019... Agnieszka Kobylarz 2019-09-24 10:25:46