Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przetargowym znak ZPB.271.11.2019 na zadanie pn.Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów pn.

OCZYWISTA OMYŁKA W TREŚCI SIWZ

Zamawiający niniejszym informuje, iż w SWIZ w pkt. 3 dotyczącym terminu wykonania zamówienia  błędnie został wpisany termin 40 dni od podpisania umowy. O charakterze oczywistej omyłki powyższego zapisu świadczą pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówienia, gdzie wskazywany jest właściwy i wymagany przez Zamawiającego  termin 50 dni od podpisania umowy. Powyższa informacja nie wpływa na termin składania ofert, który upływa 24.09.2019 r.

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-23
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-23
Liczba odwiedzin: 374
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-09-23 08:24:33
1 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-09-23 08:24:14